english    hebrew

שיעורי אייקידו בשובל - החל מה 1 לספטמבר 2017

26.07.17
מה-1 לספטמבר 2017, יחלו שיעורי אייקידו בסטודיו בקיבוץ שובל ימי א+ד מ20:00-21:30 הרשמה דרך האתר של מועצת בני שמעון . חוגים
אטיקט

האטיקט הוא קוד התנהגותי בלתי כתוב המשקף ציפיות חברתיות. באומנויות הלחימה (בו-דו), חשיבות האטיקט אינה טמונה בטקס, אלא ביכולת להגדיר התנהלות בזמן אימון, אשר בפן המסורתי של אומנויות לחימה יכול להוות את ההבדל בין חיים ומוות.

בראש ובראשונה אייקידו היא אומנות לחימה, וככזו, היא עוסקת בחיים, מוות וקונפליקט. בעוד האייקידו יכול להיות מאד הרסני, הוא בוחר תמיד בהגנה והזנת החיים. בזמן אימון עם נשק כל רגע הוא משמעותי (באייקידו אנו מתאמנים עם נשקים מעץ: בוקן - חרב עץ, ג'ו – מוט עץ, טנטו – סכין עץ). הנשק משמש כהארכה של הגוף והמודעות, ולמתאמן באומנויות לחימה דרושה הצניעות, הענווה, והמודעות העצמית הגבוהה, בכדי להימנע מפגיעה.

את הנ"ל משיגים דרך האטיקט, או מה שקרוי ביפנית 'רייגיסאהו'. עם עושים 'שימוש' לא נכון באייקידו, אזי אין אומנות לחימה, אין הגנה על החיים, וכל מה שנותר הוא קרב על חיים או מוות. ה'רייגיסאהו' הוא אמצעי ללימוד משמעת עצמית ומתן כבוד לבן-זוג לאימון, למורה, לדוג'ו, ולבסוף – לחיים עצמם.

זוהי הבחירה של האייקידו: סיטואציה של חיים ומוות, של קונפליקט – משתנה - לחיים, להגנה על החיים, להזנת החיים. אלו אינן תנועות טקסיות ריקות מתוכן, אלא, הן משקפות את רמת ההתפתחות של המתאמן. אומרים שהאופן בו מישהו עולה על הטאטאמי (מזרון האימון), משקף את הרמה האמיתית, המודעות, של אותו מתאמן באייקידו. 


www.reddesigner.com