english    hebrew

שיעורי אייקידו בשובל - החל מה 1 לספטמבר 2017

26.07.17
מה-1 לספטמבר 2017, יחלו שיעורי אייקידו בסטודיו בקיבוץ שובל ימי א+ד מ20:00-21:30 הרשמה דרך האתר של מועצת בני שמעון . חוגים
מבחנים
 
בחינות Kyu 6 – Kyu 1 נערכות באופן תדיר בדוג'ו ומשרתות מספר מטרות.
הראשונה היא להעניק לתלמיד הזדמנות להעריך את עבודתו/ה. התלמידים מתכוננים לבחינה על ידי עבודה על טכניקות קבועות מראש בהתאם לבחינה אליה ניגש התלמיד. במעמד הבחינה מציג/ה התלמיד/ה את הטכניקות בעזרת תלמיד נוסף. בסיום הבחינה מקבל הנבחן את הערכת המורה בהתאם לביצועים.
 
באייקידו, אין צבעי חגורות שונים המעידים על דרגתו של התלמיד. לפיכך, חשובה הבחינה ככלי להעריך את כברת הדרך שעשה התלמיד. התלמיד והמורה יכולים לראות מה יודע התלמיד ומה לא, והתלמיד יכול לקבל את הערכת מורהו וללמוד ממנה.
 
הסיבה השנייה לקיומה של בחינה היא לצרכיו של המורה. בחינה היא הזדמנות גם עבור המורה לראות בבירור את פירות הדרכתו. יחד עם זאת יכול המורה לזהות שגיאות או נקודות שלא הובנו כהלכה ולתקן את הדרכתו בהתאם ואף את האייקידו שלו עצמו.


www.reddesigner.com