english    hebrew

שיעורי אייקידו בשובל - החל מה 1 לספטמבר 2017

26.07.17
מה-1 לספטמבר 2017, יחלו שיעורי אייקידו בסטודיו בקיבוץ שובל ימי א+ד מ20:00-21:30 הרשמה דרך האתר של מועצת בני שמעון . חוגים
 
תשלום
 
תשלום דמי החבר נועדו לכסות את הוצאות אחזקת הדוג'ו, כמו כן, נועדו להראות את הערכת התלמיד לאייקידו אותו הוא לומד.
אופן התשלום המוסבר להלן בנוי כך בכדי שיוכל הדוג'ו להתקיים באופן יציב.
 
תלמיד מן המניין (חבר בדוג'ו) – XXX ₪ לחודש.
תשלום נאסף לתקופה של 3 חודשים מראש (תשלום רבעוני). ניתן לשלם ב-3 המחאות דחויות .
חברים יהיו רשאים להשתתף בכל אימוני הדוג'ו ולגשת לבחינות דרגה בהתאם להתקדמותם.
 
תלמיד אורח – XX ₪ לשיעור.
תשלום לדוג'ו אינו בר השבה ותלמיד אורח אינו מכוסה בביטוח הפציעות האישיות.
 
במקרה של קושי אמיתי בתשלום דמי החבר רשאי כל תלמיד לגשת למורה או לאדם המוסמך מטעם הדוג'ו לגבות כספים ולהסדיר עימו את הנושא.
 
 


www.reddesigner.com